Innkalling til årsmøte

DAGSORDEN:

1.     Åpning

a)     Godkjenning av innkalling til årsmøtet

2.     Konstituering

a)     Valg av møteleder (Forslag Thomas Wehler)

b)    Valg av referent (Forslag Mats Hjørnevik)

c)     Valg av to representanter til å underskrive protokollen.

3.     Styrets årsberetning

4.     Årsberetning for lagene

5.     Godkjenning av foreningens vedtekter

6.     Innkomne forslag

7.     Fastsettelse av medlems og treningsavgift.

Medlems og treningsavgift foreslås videreført på samme nivå som i 2022

8.     Godkjenning av budsjett for 2023

9.     Valg

a)     Valg av Styre

b)    Valg av Valgkommite

c)     Valg av Kontrollkommite